Gazela Biznesu dla MEXPOL Medal Europejski 2007 dla MEXPOL Medal Europejski 2007 dla MEXPOL Lincoln

Stół spawalniczy ATBlu S14b ERGO

Stół spawalniczy ATBlu S14b ERGO

Stół spawalniczy ATBlu S14b ERGO

:

8425.50zł
Ilość :

Opis

Stół spawalniczy ATBlu S14b Ergo (wersja „b”) jest jedną z wersji typoszeregu stołów ATBlu S1. Typoszereg stołów ATBlu S1 powstał z zamiarem przedstawienia klientowi szerokiej oferty spełniającej jego różne wymagania. Przy konstruowaniu stołów uwzględniono wymagania ergonomii dla stojącej postawy spawacza. Stół może stanowić wyposażenie zakładów i warsztatów zajmujących się obróbką metali metodą spawania
Może również stanowić wyposażenie ośrodków szkoleniowych, szkół oraz innych placówek zajmujących się
nauczaniem i szkoleniem osób.

 

Zastosowanie

Stół spawalniczy ATBlu S14b Ergo przeznaczony jest do umieszczania na nim przedmiotów, które następnie poddawane są procesowi elektrycznego spawania ręcznego i półautomatycznego, różnymi metodami spawania.
Wyżej wymienione zastosowanie określa się jako zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.

Konstrukcja stołu została  optymalnie dostosowana do realizacji procesu spawania i spełnienia wymagań Klienta.

Stół zbudowany jest z następujących podstawowych zespołów: ramy stołu, kraty, zsypu z szufladą, zamykanej szafki narzędziowej oraz segmentu pionowego z foliami ochronnymi PCV, które osłaniają stół z trzech stron. Boczne ramiona z foliami są odchylane pod kątem 90 o . Stół ma również zespół elektryczny, na który składa się oprawa oświetleniowa 2 x 36 W, łącznik do oprawy, gniazdko wtykowe oraz instalacja el.

Na obu bokach stołu znajdują się uchwyty do odłożenia uchwytu spawalniczego podczas przerw w spawaniu. Stół może być wykonywany jako prawy lub lewy (krata po lewej stronie jak na fotografii). Stoły w wersji „b” mogą być wykonane o następujących szerokościach:1200 mm (ATBlu S12b),1400 mm (ATBlu S14b Ergo) i 1600 mm (ATBlu S16b).
 

Zalety stołu

Bezpieczeństwo użytkowania;
Bardzo stabilna konstrukcja z możliwością dopasowania do podłoża;
Wytrzymała mechanicznie konstrukcja wykonana z zamkniętych kształtowników i blach;
Zsyp i szuflada na zanieczyszczenia łatwo wyjmowana do opróżnienia;
Krata wyjmowana ułatwiająca czyszczenie i ewentualną wymianę;
Ergonomiczny, optymalne wymiary w odniesieniu do jednej osoby;
Nieszkodliwe materiały użyte do wytworzenia stołu;
Estetyczny wygląd;
Oświetlenie stołu i gniazdko wtykowe 230 V.
Łatwy w utrzymaniu czystości ( trwałe powłoki lakiernicze)
Możliwość modyfikacji (dodawanie lub odejmowanie zespołów);
Możliwość ograniczenia poziomu hałasu przekazywanego otoczeniu (osłony ochronne);
Większa osłona łuku spawalniczego i nie oślepianie otoczenia.
 

Dane techniczne

Szerokość: 1 400 mm
Głębokość: 800 mm
Wysokość do powierzchni roboczej (kraty): ok. 850 mm (z możliwością regulacji stopkami do + 40 mm)
Wysokość całkowita: ok. 2 100 mm
Wymiary kraty: 740 x 740 x 30 mm
Obciążenie kraty: max. 150 kg
Średnica rury przyłączeniowej (do zsypu): 160 mm
Napięcie zasilania: 230 V (L+N+PE),  oprawa oś. 2 x 36 W, max. obciążenie gniazdka wtykowego 3520 W
Masa: ok. 145 kg
 

Instalowanie i transport

Stół należy instalować w pomieszczeniu zadaszonym (wskazane również zamkniętym), na równej i niepalnej
posadzce.

Stół  może być dostarczany użytkownikowi w dwóch postaciach, a mianowicie:

  1. stół jest kompletnie zmontowany z wyjątkiem stopek regulacyjnych, które, jeżeli nie są wkręcone, należy wkręcić do nóg stołu w miejscu instalowania stołu. Następnie należy regulować wkręcanymi stopkami tak, aby zapewnić poziom i stabilność stołu. Stopkami można również regulować wysokość stołu w zakresie do + 40 mm. Po tej czynności należy zablokować ustawienia stopek dokręcając nakrętki  M12 do nóg stołu.
  2. stół dostarczany jest w dwóch oddzielnych częściach: stół i segment pionowy z foliami PCV i oprawą oś.W takim przypadku zapisy dotyczące stopek, podane wyżej, są aktualne. Następnie należy zamontować kompletny segment pionowy przykręcają go 8 śrubami M8 (w dostawie wraz z podkładkami) do ramy stołu.Podłączyć przewód zasilający (wtyczkę)  do gniazdka instalacji elektrycznej 230 V użytkownika.

Użytkowanie

Nie stawia się szczególnych warunków dotyczących użytkowania. Należy utrzymywać konstrukcję stołu

w czystości, co ułatwia pokrycie konstrukcji farbami proszkowymi. Kratę należy wymienić w zależności
od jej stanu. Okresowo, w zależności od intensywności spawania, należy usuwać odpady z szuflady zsypu.

Do spawania detali wykonanych ze stali nierdzewnych (Ni/Cr) zaleca się zastosowanie kraty wykonanej z ww. stali. Połączenie zacisku biegunowego (+ lub - ) należy zawsze wykonać bezpośrednio do przedmiotu spawanego (jak najbliżej miejsca spawania).

 

Bezpieczeństwo

Stół użytkowany zgodnie z przeznaczeniem (patrz Zastosowanie) nie stwarza zagrożenia dla osób.
Materiały użyte do wytworzenia stołu nie są niebezpieczne dla ludzi. Stół zaprojektowano zgodnie
z zasadami ergonomii dla jednej osoby wykonującej proces spawania. Podczas wykonywania procesu spawania pracownika  obowiązuje stosowanie wymaganych przepisami środków ochrony indywidualnej.

MEXPOL wystawia Deklaracje zgodności z wymaganiami Dyrektyw UE.

 

Dokumenty dla użytkownika:

Karta Gwarancyjna

Deklaracja Zgodności

Instrukcja użytkowania

Protokół pomiarów el

 

UWAGI:

Istnieje możliwość wykonania stołu wg dodatkowych wymagań klienta.

Ze względu na duże wymiary stołu - sposób i koszty dostawy do dalszych ustaleń.

Gwarancja: 24 miesiące

Opinie